Izbornik
Damir Lasinović, dipl. ing. arh.
ovlašteni inženjer arhitekture
stalni sudski vještak za graditeljstvo


damir@studioarx.hr

Ana Gatara, dipl. oec.
poslovna tajnica

ana@studioarx.hr


Sanja Bralić, mag. ing. arh.
projektant

sanja@studioarx.hr


Jure Knežević, mag. ing. arh.
projektant 

jure@studioarx.hr


Stefan Horvat, mag. ing. aedif.
projektant 

stefan@studioarx.hr


Marko Živković, bacc. ing. aedif.

projektant 

marko@studioarx.hr


Ivana Živković, dipl. ing. arh.
projektant 

ivana@studioarx.hr


Ivo Bačić, arhitektonski tehničar
tehničar

ivo@studioarx.hr