Izbornik

Damir Lasinović, dipl. ing. arh.
ovlašteni inženjer arhitekture
stalni sudski vještak za graditeljstvo
damir@studioarx.hr

Ana Gatara, dipl. oec.
poslovna tajnica
ana@studioarx.hr

Sanja Bralić, mag. ing. arh.
projektant
sanja@studioarx.hr

Jure Knežević, mag. ing. arh.
projektant
jure@studioarx.hr

Stefan Horvat, mag. ing. aedif.
projektant
stefan@studioarx.hr

Marko Živković, bacc. ing. aedif.
projektant
marko@studioarx.hr

Ivana Živković, dipl. ing. arh.
projektant
ivana@studioarx.hr

Iva Petrov, mag. ing. arh.
projektant
iva@studioarx.hr

Ivo Bačić, arhitektonski tehničar
tehničar
ivo@studioarx.hr